+421 948 263 918

kontakt


Máte otázku? Pošlite nám e-mail alebo správu prostredníctvom formulára nižšie:


Andrea Meredith-Beniki
Jasovská 3125/11
851 07 Bratislava
IČO: 52060209
DIČ: 1074446912
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-272542
Nie sme platci DPH.

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade. Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad